Menu
Obec Štěpánovice
Štěpánovice

Obnova dětského hřiště

Vážení občané,

rádi Vás informujeme o dokončeném projektu „Obnova herních prvků v obci Štěpánovice“.
Předmětem projektu byla obnova dvou lokalit s herními prvky a to dětského hřiště „Pod hájenkou“ a „dvorku MŠ“ u budovy obecního úřadu.

V rámci lokality dětské hřiště „Pod hájenkou“ se odstranily stávající herní prvky, které bylo nutné již zmodernizovat. Jednotlivé herní prvky byly důkladně vybrány na základě společných diskuzí zástupců OÚ, učitelského sboru MŠ a hlavně dle požadavků dětí z MŠ. Vznikl tak nový, moderní a komplexní prostor nejen pro aktivity dětí a mládeže, ale také pro kulturní a volnočasové dění obyvatel v obci.
V rámci lokality „ dvorku MŠ“ došlo k obnově herních prvků, které již nevyhovovaly předepsaným
bezpečnostním normám.

  • Na dětském hřišti „Pod hájenkou“ byly instalovány víceúčelové hrací prvky pro cílovou skupinu z řad dětí, mládeže a jejich doprovodu. Současně byl pořízen mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů.
  • Na „dvorku MŠ“ se instalovaly 3 ks hracích prvků pro cílovou skupinu z řad dětí místní MŠ.
  • Součástí obnovy herních prvků jsou rovněž dopadové plochy a vybudování povrchu z lité gumy.

Financování
Obec Štěpánovice se stala úspěšným žadatelem dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR : Podpora budovaní a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 117D8210H
- podprogram 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

Máme obrovskou radost, že se dětem na hřišti líbí a přejeme si, aby hřiště bylo hojně
navštěvováno.

Celou akci řídil zastupitel p. Martin Válek a velký podíl na přípravných a dokončovacích pracích měli členové TJ. Všem patří velké poděkování.

Oficiální otevření proběhne dne 18. 6. 2022 v 15 hod.

ČLENSKÉ OBCE MR PORTA

PORTA mikroregion