Menu
Obec Štěpánovice
Štěpánovice

Přístřešek - skladování inventáře pro kulturní akce

Stavba slouží ke skladování inventáře pro kulturní a volnočasové aktivity.

Objekt přístřešku se nachází v obci Štěpánovice, v rovinatém terénu na parcele č.28.

Nový přístřešek se nachází ve dvoře u objektu knihovny s číslem popisným 13. par. č.28 – druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, velikost 2565 m2. Parcela č.28 je v majetku obce Štěpánovice se sídlem ve Štěpánovicích, č. popisné 30, 666 02.

Hranice parcely č.28 jsou v současné době vymezena zděným plotem a okolními budovami.

Stavbu tvoří jeden stavební objekt a to otevřený přístřešek pro skladování inventáře nábytku. Část přístřešku je uzavřený a uzamykatelný prostor.

Objekt přístřešku je přízemní dřevěná stavba vynášená dřevěnými sloupky, zastřešená pultovou střechou. Ze tří stran je krytá okolními budovami a zdmi, ze čtvrté je otevřená.

Zpracovatel projektu: UNIPROJEKT spol. s r.o.

Termín dokončení: 9/2022

ČLENSKÉ OBCE MR PORTA

PORTA mikroregion