Menu
Obec Štěpánovice
Štěpánovice

Obnova místních komunikací - 2. etapa

V letošním roce plánujeme v obci provést již 2.etapu obnovy živičných povrchů na obecních komunikací.

Opravy proběhnou v úsecích, kde je povrch zdegradovaný a jinak poškozený, zejména po rýze vodovodu a kanalizace.

Dále obec Štěpánovice prodlouží asfaltové komunikace k nemovitostem na koncových větvích.

Obnova se netýká již opravených částí obce a úseků, kde se do budoucna počítá s rozšiřováním vozovky, řešením odvodnění či následnou výstavbou a plánovanou pokládkou vedení NN do země.

Tyto úseky budou řešeny v 3. etapě.

V letošním roce se budou opravovat tyto úseky:

  1. Horní Štěpánovice - vnitřní okruh od RD č.p. 85 (Uhlířovi) směrem k RD č.p. 62 (Navrátilovi), dále úseky u RD č.p. 78 (Maškovi) a RD č.p. 175 (Válkovi).
  2. Dolní Štěpánovice - úsek od RD č.p. 77 (Maškovi) směrem k RD č.p. 148 (Sysovi) včetně prodloužení komunikace. 
    Další úsek protažení asfaltového povrchu bude od RD č.p.64 (Filipčíkovi) směrem k RD č.p. 177 (Uhlířovi).
  3. Za mostem - úsek od RD č.p. 102 (Staří) směrem k RD č.p. 147 (Rausovi) a dále úsek od RD č.p. 192 (Kristovi) k RD č.p. 114 (Bočkovi)

Současně s obnovou komunikací se budou upravovat i vjezdy u jednotlivých nemovitostí.

ČLENSKÉ OBCE MR PORTA

PORTA mikroregion