Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 18. 2. 2021

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • program 18. veřejného zasedání ZO,
 • ověřovateli zápisu p Libora Vejpustka a p. Ing. Karla Syse, zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína,
 • podání žádostí o dotace: na realizaci projektu „Přemístění Boží muky“ z Ministerstva zemědělství, Dotační podprogram: Sakrální stavby – 129 660 2021, ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH PRVKŮ, na realizaci projektu „Oprava zázemí pro mateřskou školu – stavební úpravy“ z programu rozvoje venkova JMK 2021, DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na realizaci projektu “Podpora komunitního života napříč všemi generacemi ve Štěpánovicích“ z rozpočtu JMK, DT – Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2021, na realizaci projektu „Dovybavení členů JSDH Štěpánovice“ z rozpočtu JMK, DT – Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK pro rok 2021, na realizaci projektu “Projektová DUR o umístění stavby Protipovodňová opatření obce Štěpánovice“ z rozpočtu  JMK– Individuální žádost o dotaci z rozpočtu JMK pro rok 2021, na realizaci projektu „Udržování čistoty cyklistických komunikací Mikroregionu Porta“, z dotačního programu JMK „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2021“,na realizaci projektu „Lesní pěšiny“ přes MAS Brána Brněnska, podání žádosti o dotaci na hospodaření v lesích na JMK,
 • oslovit na podání cenové nabídky na realizaci projektu „Oprava zázemí pro mateřskou školu – stavební úpravy“ následující firmy:Kontest s.r.o., Březina 14, 666 01, Bartagroup s.r.o., Lomnička 97, 666 01, Stavby Tesař s.r.o., Šerkovice 78, 666 01,
 • veřejnoprávní smlouvu s městem Tišnovem o výkonu některých činností obecní policie,
 • Smlouva č. NM-001030044627/002-ELPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (p.č. 1306, 588/1,)
 • Smlouva o zřízení věcného břemene – NTL plynovodní přípojka pro RD č. 99 za jednorázovou úplatu Kč 500,-,
 • Smlouva o zajištění a provozu SSL certifikátu – Galileo Corporation s.r.o.
 • Směrnici č. 4 o cestovních náhradách na rok 2021,
 • Smlouvu o dílo na akci „Obnova Božích muk v obci Štěpánovice.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení,
 • informace k plánované realizaci kabelizace Štěpánovic – úsek „dolní Štěpánovice a u OÚ“
 • informace za výkon přestupkové agendy v roce 2020, který byl předepsán městem Tišnovem ve výši Kč 12 000,-.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smluv a dodatků smluv.

 

……………………………………
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                   …………………………                                               ……………………………
                    Libor Vejpustek                                                  Ing. Karel Sys