Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 27. 10. 2021

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • upravený program 25. veřejného zasedání ZO,
 • ověřovateli zápisu p Ing. Karla Syse a p. Ing. Tomáše Kubína, zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína,
 • Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (smlouva č. JMK073186/21/OKH),
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Bonita Group Service s.r.o.,
 • Darovací smlouvu mezi Bonita Group Service s.r.o. a obcí Štěpánovice,
 • Smlouvu o věcném břemeni č.NM-014330075552/001-YPM,
 • žádosti o dotace na MMR na obnovu mostu a komunikaci v obci Štěpánovice,
 • schvaluje rozpočtové opatření č. 6,
 • přípravu a proplacení nákladů akce „Svatý Martin“,
 • Obecně závaznou vyhlášku obce Štěpánovice č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
 • Obecně závaznou vyhlášku obce Štěpánovice č.3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

 • kontrolu usnesení,
 • informaci o stavbě svazkové školy v Předklášteří,
 • informace o opravě místní komunikace k Sysům,
 • zápis z pracovní porady konané dne 18. 10. 2021.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

 

……………………………………
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                   …………………………                                               ……………………………
                     Ing. Karel Sys                                                Ing. Tomáš Kubín