Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 14. 12. 2021

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • program 26. veřejného zasedání ZO,
 • ověřovateli zápisu p. Jiřího Kopřivu a p. Martina Válka, zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína,
 • Střednědobý výhled rozpočtu obce Štěpánovice na roky 2023-2024,
 • Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022,
 • Rozpočtové opatření č. 8,
 • Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Štěpánovice na roky 2023-2024,
 • Rozpočet MŠ Štěpánovice na rok 2022,
 • příspěvek na provoz MŠ ve výši Kč 296 000,-,
 • vybírat za zhotovení povolenky na vjezd na komunikaci Štěpánovice – Lomnička 100,- vč. DPH/1 povolenka/rok,
 • Smlouvu o výpůjčce a následném darování nádob na tříděný odpad,
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů,
 • Dodatek č. 3 k Dohodě o úpravě vzájemných práv s povinností Vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – SVAK Tišnovsko,
 • záměr výstavby Multifunkční haly a jeho zápis do Strategického rámce MAP,
 • prodloužení nájemní smlouvy do 30. 9. 2030 s ZO ČZS Tišnov,
 • zřízení běžného účtu u ČS v Tišnově,
 • ZO vyjadřuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce pro rok 2022 se zastupitelem ………………………..

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

 • kontrolu usnesení,
 • Rozpočtové opatření č. 7,
 • informaci o stavbě svazkové školy v Předklášteří.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smluv a dodatků smluv.

 

……………………………………
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                   …………………………                                               ……………………………
                       Jiří Kopřiva                                                  Ing. Martin Kopřiva