Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 16. 6 2021

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • program 21. veřejného zasedání ZO,
 • ověřovateli zápisu p Jiřího Kopřivu a p. Ing. Tomáše Kubína, zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína,
 • zápis z pracovní porady, která se konala dne 12.5.2021)
 • kupní smlouvu na prodej zahradního traktoru Rider FR 2216 A2 4x4 panu ……………………….za Kč 25 000,- vč. příslušenství,
 • Závěrečnou zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce na služby „Protipovodňová opatření obce Štěpánovice – DUR“, která byla sepsána dne 3.6.2021,
 • nejúspěšnější nabídku (tj. nabídku s nejnižší nabídkovou cenou) od uchazeče Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 a pověřuje starostku k podepsání SOD,
 • přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK ve výši Kč 88 000,- na akci „Zázemí pro mateřskou školu - stavební úpravy“,
 • Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 070590/21/ORR,
 • přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK ve výši Kč 36 000,- na akci „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“,Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (dotační titul OSV RPO 2021,
 • přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu MZe ve výši Kč 38 030,- na akci „Obnova Božích muk v obcí Štěpánovice u Tišnova“,
 • přijetí dotace z rozpočtu MMR na realizaci projektu „Obnova herních prvků v obci Štěpánovice ve výši 1 097 891,-,
 • společnost Regiozona s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín k zajištění výběrového řízení na realizaci projektu „Obnova herních prvků v obci Štěpánovice“,
 • oslovit k podání nabídky na realizaci projektu „Obnova herních prvků v obci Štěpánovice“ tyto 3 společnosti:
 1. TR Antoš s.r.o., IČ: 48152587, Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov
 2. NAVI-sport s.r.o., IČ: 05687489, Oldřichovice 738 | Třinec 739 61
 3. Bonita Group Service, s.r.o., IČ: 27738795, Drásov 583, 664 24,
 • vypracování projektové dokumentace na přeložku kanalizačního a vodovodního řádu k novostavbě RD ……. Ing. Faltýnkové,
 • vypracování projektové dokumentace na opravy lesních pěšin v údolí Kalského potoka doc. Ing. Karlu Zlatuškovi, CSc., Brno,
 • úhradu nákladů na údržbu „Cyklotrasy Štěpánovice Borač“ a souhlasí s přidělenou dotací MP na údržbu „Cyklostezky Štěpánovice – Tišnov“,
 • Smlouvu o nájmu pozemku č. 6398711521 se Správou železnic, s.o. – jedná se o část pozemku p.č 585 v k.ú. Štěpánovice o výměře 354 m2, realizace a provozování veřejně prospěšné stavby „Cyklostezka Tišnov-Štěpánovice), cena nájmu 7788 Kč/ rok,
 • poskytnutí příspěvku Městu Tišnov ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2021 ve výši Kč 20 000,-,
 • Smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2021,
 • Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, kterým se zvyšuje příspěvek Městu Tišnovu na Kč 3 000,- za jeden vyřízený přestupek,
 • Závěrečný účet obce Štěpánovice za rok 2020,
 • účetní závěrku obce Štěpánovice za rok 2020,
 • účetní závěrku Mateřské školy, Štěpánovice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci za rok 2020,
 • rozpočtové opatření č. 1,
 • zhotovení banerů na propagaci obce a místních spolků,
 • Dodatek č. 15 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu–BVK a.s.
 • opravu mostu přes řeku Svratku odložit.

 

Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Štěpánovice za rok 2020, a to bez výhrad.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

 • zápis z jednání VH MP ze dne 7.6.2021,
 • kontrolu usnesení a informaci, že obci Štěpánovice nebyla schválena finanční podpora z JMK na projekt „Dovybavení členů JSDH Štěpánovice“, dotaci na „Obnovu místních komunikací“ z MMR, dotaci na projekt „Most přes řeku Svratku“ z MMR a dotaci na realizaci projektu „Multifunkční hala“ ze Sportovní agentury.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smluv a dodatků smluv.

 

……………………………………
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                   …………………………                                               ……………………………
                       Jiří Kopřiva                                                   Ing. Tomáš Kubín