Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 24. 2. 2020

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • program 12. veřejného zasedání ZO,
 • ověřovateli zápisu p. Ing. Karla Syse a p. Ing. Tomáše Kubína, zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína.
 • Smlouvu o partnerství mezi obcí Štěpánovice a DSO Tišnovsko ( projekt: „Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku“,
 • že obec v dané lokalitě nebude financovat novou komunikaci (žádost p. ………),
 • po zhotovení projektové dokumentace na opravu mostu přes řeku Svratku a vyhotovení rozpočtu se provede výběr dodavatele a podá se individuální žádost o dotaci,
 • podání žádosti o dotace z rozpočtu JMK na opravu multifunkční místnosti v budově OÚ.
 • Směrnici č. 4 o cestovních náhradách na rok 2020.
 • Dodatek č. 2 ke strategickému rozvojovému plánu obce Štěpánovice 2014-2024,
 • převedení nevyčerpaných fin. prostředků z roku 2019 ve výši Kč 28 015,61 do rezervního fondu MŠ, ale až po schválení účetní závěrky MŠ Štěpánovice,
 • podání Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání na ÚP,
 • podání žádosti o dotace z rozpočtu JMK na pořízení věcných prostředků požární ochrany (přilby, ochranné oděvy, ochranná obuv, ochranné rukavice).

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení,
 • zprávu o činnosti SDH Štěpánovice a TJ Štěpánovice,
 • rozpočtové opatření č. 7.
 • Plán kulturních akcí na rok 2020,
 • informace k aktualizaci webových stránek,
 • předběžné návrhy k pasportu dopravního značení.


Zastupitelstvo obce pověřuje

 • starostku k podpisu smluv a žádostí.

 

……………………………………
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                   …………………………                                               ……………………………
                     Ing. Karel Sys                                                 Ing. Tomáš Kubín