Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 19. 8. 2020

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • program 15. veřejného zasedání ZO,
 • ověřovateli zápisu p. Ing. Martina Kopřivu a p. Martina Válka, zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína
 • předložený Dodatek pasportu dopravního značení a doplnění dopravního značení v obci,
 • zápis a závěry z pracovní schůzky ZO konané dne 30. 6. 2020,
 • přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši Kč 240 000,- na akci „Oprava společenské místnosti“,
 • Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK065717/20/ORR,
 • společnost Bartagroup s.r.o., Lomnička 97 k dodání prací na akci „Oprava
  společenské místnosti“,
 • rozpočtové opatření č. 3,
 • proplácení mobilního telefonu p. starostce (jedná se o tel. číslo 732 702 935, které je dlouhodobě uváděno jako kontakt na starostku),
 • vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku z účtu 042 a 019,
 • zvýšení nájemného za pozemky s ornou půdou na Kč 2 000,-/1 ha (nájemce ……………….).

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zařazení území obce Štěpánovice do území
působnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. , IČ: 22712372 na programové období 2021-2027.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení,
 • Závěrečný účet za rok 2019 DSO Tišnovsko,
 • Závěrečný účet za rok 2019 DSO Mikroregionu Porta,
 • rozpočtové opatření č. 2.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje

 • starostku k podpisu smluv a dodatků smluv.

 

……………………………………
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                   …………………………                                               ……………………………
                 Ing. Martin Kopřiva                                                 Martin Válek