Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 22. 10. 2020

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • program 16. veřejného zasedání ZO,
 • ověřovateli zápisu p. Ing. Karla Syse a p. Libora Vejpustka, zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína,
 • Dodatek ke smlouvě o úvěru ze dne 4. 10. 2018,
 • čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ ve výši Kč 7 000,- na pořízení nábytku do MŠ,
 • poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Štěpánovice DSO Tišnovsku pro účely zajištění přípravy podkladů a dokumentace pro poskytovatele podpory a podání žádosti o dotaci k projektu „Most přes Svratku v obci Štěpánovice“ poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Štěpánovice DSO Tišnovsku pro účely zajištění přípravy podkladů a dokumentace pro poskytovatele podpory a podání žádosti o dotaci k projektu „Obnova místních komunikací“,
 • podání žádosti o dotaci na projekt „Most přes Svratku v obci Štěpánovice“ z Operačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul – Podpora obnovy místních komunikací, od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj,
 • podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova místních komunikací“ z Operačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul – Podpora obnovy místních komunikací, od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj,
 • obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava společenské místnosti“,
 • rozpočtové opatření č. 5

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4.


Zastupitelstvo obce pověřuje:

 • starostku k podpisu smluv a dodatků smluv,
 • k přípravě a projednávání podkladů PPO Štěpánovice.

 

……………………………………
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                   …………………………                                               ……………………………
                    Ing. Karel Sys                                                   Libor Vejpustek