Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 27. 4. 2020

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • program 13. veřejného zasedání ZO,
 • ověřovateli zápisu p. Ing. Martina Kopřivu a p. Martina Válka, zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína,
 • rozpočet obce Štěpánovice na rok 2020,
 • poskytnutí příspěvku Městu Tišnov ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2020 ve výši Kč 20 000,-.
 • Smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2020.
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Obnova místních komunikací v obci Štěpánovice.
 • Dohodu o úpravě sjezdu a přilehlých obecních ploch mezi obcí Štěpánovice a manželi ……………………….

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením nájezdu k pozemku p. ……………… za podmínek dodržení podélného sklonu od místní komunikace k pozemku vlastníka minimálně 1 % nebo vyřešit odvodnění nájezdu.


Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 • prodej pozemku p.č. 415/1 v k.ú. Štěpánovice p. ……………………………
 • prodej pozemku p.č. 424/4 v k.ú. Štěpánovice p. ……………………………
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • informace ke stavební činnosti v obci.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje

 • starostku k podpisu smluv.

 

……………………………………
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                   …………………………                                               ……………………………
                 Ing. Martin Kopřiva                                                 Martin Válek