Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 10. 6. 2020

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • program 14. veřejného zasedání ZO,
 • ověřovateli zápisu p. Ing. Karla Syse a p. Libora Vejpustka, zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína.
 • Závěrečný účet obce Štěpánovice za rok 2019,
 • účetní závěrku obce Štěpánovice za rok 2019,
 • účetní závěrku Mateřské školy, Štěpánovice, okres Brno-venkov, příspěvkové
  organizaci za rok 2019,
 • zažádat E.ON o zrušení stavby přeložky sloupu na p.č. 712 v obci Štěpánovice a odstoupit od smlouvy č. 9090003393,
 • společnost SWIETELSKY spol. s.r.o. k dodání prací na akci „Obnova povrchu na otočce autobusu“,
 • převod na obec Štěpánovice 130 ks kompostérů od Mikroregionu Porta,
 • OZV obce Štěpánovice č. 1/2020 o nočním klidu,
 • smlouvu o dílo se společností Lesprojekt Brno, a.s. na zpracování lesního hospodářského plánu s platností od 1.1.2022 do 31.12.2031.

 

Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas souhlas s celoročním hospodařením obce Štěpánovice za rok 2019, a to bez výhrad.

 

Zastupitelstvo obce odkládá vyřizování zrušení úvěru na stavbu Multifunkční haly“.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením nájezdu k pozemku p. …………………. za podmínek dodržení podélného sklonu od místní komunikace k pozemku vlastníka minimálně 1 % nebo vyřešit odvodnění nájezdu.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • informace kontrolního výboru,
 • informace ke stavební činnosti v obci,
 • rozpočtové opatření č. 1,

 

Zastupitelstvo obce pověřuje

 • starostku k podpisu smluv.

 

……………………………………
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                   …………………………                                               ……………………………
                    Ing. Karel Sys                                                   Libor Vejpustek