Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovic konaného dne 18.2.2019

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • program 3. veřejného zasedání ZO
 • ověřovateli zápisu p. Ing. Tomáše Kubína a p Libora Vejpustka, zapisovatelem, p. Tomáše Kubína,
 • podat žádost o dotaci na akci „Obnova místních komunikací v obci Štěpánovice“ z programu „Podpora rozvoje venkova z JMK pro rok 2019“, dotační titul: 9 - Obnova místních komunikací včetně příslušenství podpořená dotací z MMR v roce 2019,
 • podat žádost o dotaci na akci „Pořízení techniky na údržbu zeleně“ z programu Podpora rozvoje venkova z JMK pro rok 2019, dotační titul: 7- Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně,
 • Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb mezi obcí Štěpánovice a Společenskýma kulturním centrem Kuřim,
 • cenovou nabídku na zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místních komunikací v obci Štěpánovice“, kterou předložila společnosti EUROPROJECT dotace, Boskovice – zpracování žádosti o dotaci na MMR Kč 31 000,- a zpracování projektové dokumentace Kč 11 000,-.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice souhlasí:

 • podat žádost na akci „Obnova místních komunikací v obci Štěpánovice“ z programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj,
 • aby novou kronikářkou obce Štěpánovice byla p. Zuzana Kašparcová.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice veřejně projednalo výstavbu „Komunitního centra v obci Štěpánovice“.


Zastupitelstvo obce Štěpánovice:

 • nesouhlasí s budováním odpadních jímek v lokalitě „Močidla“i jiných částech obce,
 • trvá na napojení budoucích stavebníků v lokalitě „Močidla“ na obecní kanalizaci a vodovod,
 • schvaluje proplatit náklady spojené s posunem označení katastrálního území Štěpánovice a náklady na projektovou dokumentaci kanalizačního a vodovodního řádu v lokalitě „Luhy“ a „Močidla“.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice bere na vědomí:

 • zprávu p. Libora Vejpustka a trvá na jejím písemném zpracování a zveřejnění na webových stránkách obce,
 • informace o webových stránkách obce Štěpánovice.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice pověřuje:

 • starostku k podpisu všech schválených smluv.

 

.................................
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                     ..............................                                     ............................
                       Ing. Tomáš Kubín                                           Libor Vejpustek