Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 11.12.2019

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • program 11. veřejného zasedání ZO,
 • ověřovateli zápisu p. Ing. Martina Kopřivu a p. Libora Vejpustka, zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína,
 • investiční akce na rok 2020 a podání žádostí podání žádostí o dotace,
 • Plán obnovy vodovodu a kanalizace
 • převedení Kč 300 000,- na účet „kanalizace“ (převádělo se Kč 200 000,-),.
 • Střednědobý výhled rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2021-2022,
 • Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020,
 • Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Štěpánovice na roky 2021-2022,
 • Rozpočet MŠ Štěpánovice na rok 2020,
 • příspěvek na provoz MŠ ve výši Kč 305 000,-,
 • OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů a to od 1.1.2020 – poplatek za jednoho psa Kč 100,-, za druhého psa Kč 150,-,
 • OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se poplatek za odpad zvyšuje na Kč 500,-/1 osoba nebo nemovitost/rok a to od 1.1.2020,odprodej pozemku p.č. 122/4 o výměře 33 m2 v k. ú. Štěpánovice u Tišnova p. ………………… za Kč 5 970,- vč. nákladů na vypracování znaleckého posudku ve výši Kč 3 000,-,
 • nákup pozemku p.č. 712/3 o výměře 31 m2 v k. ú. Štěpánovice u Tišnova od p. …………………………za Kč 4650,-,
 • nákup pozemku p.č. 613/3 o výměře 2 m2 v k. ú. Štěpánovice u Tišnova od p. ………………a p. …………………za Kč 300,-,
 • nákup pozemku p.č. 616/3 o výměře 4 m2 a p.č. 617/3 o výměře 9 m2 v k. ú. Štěpánovice u Tišnova od p. …………………… za Kč 1950,-,
 • vybírat za zhotovení povolenky na vjezd na komunikaci Štěpánovice – Lomnička Kč 100,- vč. DPH, Dodatek č. 13 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu – BVK a.s.,
 • Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv s povinností Vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – SVAK Tišnovsko,
 • výpočet stočného dle směrného čísla na občana /rok: 38,279 * 36 = 1378,04 a cenu na občana za rok : 1378 Kč zaokr. 1380,- Kč (dělitelnost 12), platí pro uživatele rekreačních chat, chalup a neobydlených RD,
 • pevnou složku vodného 520,- / vodoměr a za 1 m3 spotřebované vody Kč 29,-.
 • Stanovy DSO Tišnovsko,
 • Přílohu č.1 a č.2 ke smlouvě s účinností od 1.1.2020-společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
 • Přílohu č. 1 ke smlouvě s účinností od 1.1.2020-společnost KTS Ekologie s.r.o.,
 • ocenění za dlouholetou práci pro obec pro p. …………….. a p…………………….(peněžní dar v hodnotě Kč 5 000,- každému).
 • zaplacení všech nutných nákladů spojených s oslavou „ostatků 2020“,
 • zprávu z pracovní porady ze dne 6.11.2019.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí:

 • že žádost o dotaci na stavbu multifunkční haly podá TJ Štěpánovice v rámci vyhlášeného programu „133 530 Podpora materiálně technické základny sportu“,
 • se spolufinancování projektu obcí,
 • s tím, že přípravu podkladů pro podání žádosti zajistí obec i podklady pro návrh smlouvy o spolupráci mezi obcí a TJ.

 

Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce pro rok 2020 a 2021 se zastupitelem p………………….


Zastupitelstvo obce Štěpánovice stanoví v souladu se zákonem o obcích a dle nařízení vlády odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a to od 1.1.2020.


Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 • pronájem pozemku p. ………………….
 • občany navrhovanou změnu dopravního značení v „chaloupkách“.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • informace k obecním lesům,
 • plán inventur,
 • rozpočtové opatření č. 6,
 • zvýšení členských příspěvků pro DSO Tišnovsko a to na Kč 35,-/občan/rok.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smluv.

 

.................................
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                     ..............................                                     ............................
                      Ing. Martin Kopřiva                                         Libor Vejpustek