Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 18. 7. 2019

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • program 8. veřejného zasedání ZO,
 • ověřovateli zápisu p. Martina Válka a p. Libora Vejpustka, zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína,
 • přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši Kč 300 000,- na akci „Obnova místních komunikací v obci Štěpánovice“.
 • Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 060470/19/ORR a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
 • Oslovit do uzavřené zakázky malého rozsahu „Obnova místních komunikací v obci Štěpánovice“ těchto 6 firem: STRABAG a.s., EUROVIA CS, a. s., OHL ŽS, a.s., PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., COLAS CZ, a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o..
 • Ing. Petra Pokorného jako stavební dozor na akci „Obnova místních komunikací v obci Štěpánovice“,
 • odprodej pozemku p.č. 100/2 o výměře 68 m2 a p.č. 416/4 o výměře 148 m2 v k. ú. Štěpánovice u Tišnova p. ……………….. za Kč 19 440,- s tím, že p. …………… uhradí náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši Kč 3 000,- a vypracování GP za Kč 4 500,-.
 • Kupní smlouvu se zřízením služebnosti,
 • podání žádosti o dotaci na stavbu „Multifunkční haly“ z MŠMT ČR,
 • cenovou nabídkou od firmy Mertastav s.r.o. ze dne 11.7.2019 na realizaci stavebních prací: přeložka plynovodu vč. HUP, přeložení oplocení p.č. 613,
 • cenovou nabídkou od firmyJicom s.r.o. ze dne 16.7.2019 na úpravu veřejného osvětlení za Kč 27 603,- v. DPH.
 • SDH Štěpánovice prominutí poplatku ze vstupného - Rockový koncert dne 3.8.2019.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení z jednání SR MP ze dne 20.6.2019,
 • stavební akce.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smluv.


Zastupitelstvo obce pověřuje Ing. Martina Kopřivu ke spolupráci a konzultacím se stavebním dozorem Ing. Petrem Pokorným.

 

.................................
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                     ..............................                                     ............................
                          Martin Válek                                                Libor Vejpustek