Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 19.6.2019

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  • program 7. veřejného zasedání ZO,
  • Ing. Tomáše Kubína a p . Jiřího Kopřivu, zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína.
  • Závěrečný účet obce Štěpánovice za rok 2018,
  • poskytnutí příspěvku na pořádání TyJáTr FESTu ve výši Kč 1 000,-,
  • rozpočtové opatření č. 3,
  • cenovou nabídku na provedení a zhotovení výběrového řízení dle metodiky MMR, na zpracování a přípravu podkladů pro vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. zadání do elektronické žádosti ZAD, na zpracování Žádosti o platbu dle pokynů MMR, na zpracování Závěrečné zprávy dle metodiky MMR na akci „Obnova místních komunikací v obci Štěpánovice“, kterou předložila společnosti Milana Štěpánková, Boskovice.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu příkazní smlouvy s p. Milanou Štěpánkovou, Boskovice.

 

Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Štěpánovice za rok 2018, a to bez výhrad.


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  • kontrolu usnesení.
  • Závěrečný účet za rok 2018 DSO Tišnovsko a Závěrečný účet za rok 2018 DSO Mikroregionu Porta.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu příkazní smlouvy.

 

.................................
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                     ..............................                                     ............................
                            Jiří Kopřiva                                              Ing. Tomáš Kubín