Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 12. 9. 2018

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • program zasedání,
 • ověřovateli zápisu p. Petra Káče, p. Tomáše Kubína, zapisovatelem p. Tomáše Kubína,
 • zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obec Štěpánovice - Multifunkční hala“.
 • nabídku na poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce – Multifunkční hala.
 • prodej p. č. 427/3 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova p. ................... za Kč 80,-/1m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující,
 • záměr prodeje části pozemků p.č. 96, 97, 100 a 416 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova – viz zeleně označené části
 • zaplacení nákladů za skákací hrady ve výši cca Kč 8 000,- -„Štěpánovické dožínky“.

 

Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru prověřit, kde se nachází na p.č. 96 a 97 v k.ú. Štěpánovice vedení obecní kanalizace a vodovodu.


Zastupitelstvo obce neschvaluje příkazní smlouvy (vypracování žádosti o dotaci na MŠMT).


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení,
 • rozpočtové opatření č. 7
 • zápis z jednání SR MP ze dne 30.7.2018 a 27.8.2018,
 • odpověď na náš dopis k protipovodňovým opatřením obce Štěpánovice.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje:

 • starostku k podpisu všech schválených smluv.
 • jednat s KB o prodloužení platnosti předložené nabídky na úvěr.

 

.................................
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

 

Ověřovatelé: 

                      ..............................                                    ............................
                              Petr Káč                                                Ing. Tomáš Kubín