Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z  28. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 28.2.2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • program zasedání.
 • ověřovateli zápisu p. Jiřího Kopřivu a Bohuslava Matouška , zapisovatelem p. Tomáše Kubína.
 • podání žádostí o dotaci na JMK: z PRV JMK - DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na „Stavební úpravy a přístavbu MŠ“ a  DT 5 – Obecní knihovny na „Pořízení kopírovacího stroje, vymalování prostor knihovny“, z odboru  kancelář hejtmana - Podpora JSDH obcí JMK na období 2017-2020, rok 2018 na „Vybudování sociálního zázemí pro JSDH“.
 • Smlouvu o partnerství – projekt „DSO Tišnovsko-kontejnery na separované druhy odpadu“
 • Směrnici č. 4 – vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady platnou od 2.1.2018, 
 • změny ve Stanovách Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko, uvedené v čl.IV, bod č.4 a dále v čl.VII, bod č.4.,
 • převedení nevyčerpaných fin. prostředků z roku 2017 ve výši Kč  192,56 do rezervního fondu MŠ.
 • schvaluje prominutí placení nájemného SDH Štěpánovice ve výši Kč 5 000,-. Ostatní poplatky jako např. televizní poplatek  se neruší a nepromíjí.
 • Dodatek č. 1 ke Strategickému a rozvojovému plánu obce
 • Inventarizační zprávu za rok 2017.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení,
 • informaci, že v roce 2017 nebylo nutné čerpat finanční prostředky z rezervního fondu MŠ.
 • bere na vědomí podání výpovědi z nájmu místnosti, kterou měl SDH pronajatou,
 • Zápis z jednání SR MP dne 26.2.2018, Zápis z jednání VH MP dne 26.2.2018.

 

……………………………

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                                 ……………………….

                        Jiří Kopřiva                                                   Bohuslav Matoušek