Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 31. 10. 2018 od 18.00 hodin.


Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Zastupitelstvo obce Štěpánovice určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Tomáše Kubína a p. Jiřího Kopřivu, zapisovatelkou p. Marcelu Koukalovou.


Zastupitelstvo obce Štěpánovice schvaluje:

 • program ustavujícího zasedání,
 • schvaluje zvolení jednoho místostarosty,
 • aby výkony funkce starosty a místostarosty byly vykonávány jako neuvolněné,
 • způsob volby starosty a místostarosty - veřejně hlasováním,
 • kompetenci starostky obce k provádění rozpočtových opatření. Takto provedená rozpočtová opatření musí zastupitelstvo obce vzít na vědomí nejbližším zasedání,
 • zástupcem Obce Štěpánovice v DSO Tišnovsko a DSOMP starostku obce p. Mgr. Miluši Pulkrábkovou.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice volí:

 • starostkou obce paní Mgr. Miluši Pulkrábkovou,
 • místostarostou obce pana Ing. Tomáše Kubína,
 • předsedou finančního výboru pana Martina Válka,
 • předsedou kontrolního výboru pana Ing. Martina Kopřivu,
 • členy finančního výboru paní Vítězslavu Vejpustkovou a pana Ing Karla Syse,
 • členy kontrolního výboru pana Libora Vejpustka a pana Jiřího Dolníčka.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.


Zastupitelstvo obce stanovuje:

 • neuvolněným členům zastupitelstva, místostarostovi a starostce byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků poskytována měsíční odměna a to ode dne 1.11.2018,
 • že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
  zastupitelstva obce poskytne jako součet maximálně tří odměn (2) nejvyšších 
  stanovených pro jednotlivé funkce, upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích [člen rady, předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise].
 • V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
 • V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
 • Podle § 72 zákona odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích členovi výboru Zastupitelstva obce Štěpánovice, který není členem zastupitelstva odměnu ve výši Kč 450,- měsíčně.

 

.................................
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                     ..............................                                     ............................
                           Jiří Kopřiva                                               Ing. Tomáš Kubín