Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 17.12.2018

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • změněný program 2. veřejného zasedání ZO (bod 3 – Kontrola usnesení byl nahrazen bodem Základní principy fungování obce Štěpánovice, plán investic a úkoly pro zastupitele),
 • ověřovateli zápisu p. Ing. Martina Kopřivu a p Martina Válka, zapisovatelem p. Tomáše Kubína,
 • postup při zajišťování dotačních možností na stavbu „Multifunkční haly“ a schvaluje zadání přepracování projektu projekční firmě Ing. Štarha Engineering s.r.o. , Kuřim,
 • zadání zpracování žádosti o dotaci a projektové dokumentace na opravu místních komunikací v lokalitě „za mostem“ firmě Europrojekt s.r.o. Boskovice. V případě nutnosti oslovit na zpracování projektu dalšího projektanta.
 • přípravné práce na projekt :“ Oprava prostranství u autobusové zastávky v hor. Štěpánovicích“,
 • zajistit podklady a zadání studie pro realizaci projektu : „Dětské hřiště v hor. Štěpánovicích“,
 • schvaluje úkoly pro jednotlivé zastupitele,
 • stanovené úkoly pro obecního zaměstnance pana Jiřího Kopřivu.
 • Střednědobý výhled rozpočtu obce Štěpánovice na roky 2020-2021,
 • Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019,
 • Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Štěpánovice na roky 2020-2021,,
 • Rozpočet MŠ Štěpánovice na rok 2019,
 • příspěvek na provoz MŠ ve výši Kč 285 000,-,
 • rozpočtové opatření č.11
 • schvaluje Přílohu č.1 a č.2 ke smlouvě s účinností od 1.1.2019-společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
 • starostku obce jako určeného člena zastupitelstva, která bude spolupracovat s pořizovatele při zpracování územního plánu.
 • Dodatek č. 12 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu – BVK a.s. a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
 • Plán rozvoje sportu obce Štěpánovice na období 2018-2028,
 • stejnou výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tj. Kč 420,-/1 osoba nebo nemovitost/rok a to na rok 2019,
 • paušál za kanalizační jímku na období od 12/2018 do 11/2019 na Kč 1 335,- za osobu a rok/nemovitost a rok,
 • pevnou složku vodného 520,- / vodoměr a za 1m3 spotřebované vody Kč 28,-.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí:

 • s možností financování nákladů na dovoz obědů důchodcům a to po předložení celkových nákladů,
 • se zapojením do soutěže „Vesnice roku“.


Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce pro rok 2018 a pro rok 2019 se zastupitelem p. Jiřím Kopřivou.

 

Zastupitelstvo obce stanovuje od 1.1.2019 odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členovi výboru Zastupitelstva obce Štěpánovice, který není členem zastupitelstva měsíční odměnu dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb..

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • základní principy fungování obce Štěpánovice,
 • rozpočtové opatření,
 • plán inventur,
 • zápis z jednání VH MP ze dne 3.12.2018 a zápisy z jednání SR ze dne 14.11.2018 a 3.12.2018.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje:

 • starostku k podpisu všech schválených smluv.

 

.................................
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                     ..............................                                     ............................
                           Ing. Martin Kopřiva                                        Martin Válek