Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z  30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 2.5.2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • program zasedání.
 • ověřovateli zápisu p. Petra Káče, Jiřího Kopřivu, zapisovatelem p. Tomáše Kubína.
 • Smlouvu o dílo na  zakázku „Mateřská škola – přístavba a stavební úpravy“
 • schvaluje Závěrečný účet obce Štěpánovice za rok 2017.
 • Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 588/2 v k.ú. Štěpánovice s UZSVM
 • hospodaření obce Štěpánovice k 31.3.2018.

 

Zastupitelstvo obce jmenuje komisi ve složení Bohuslav Matoušek, Petr Sýs, Tomáš Kubín a Stanislav Helan  pro otevírání doručených obálek a posouzení předložených nabídek na zakázku „Mateřská škola – přístavba a stavební úpravy“.

 

Zastupitelstvo vybralo společnost  Bartagroup s.r.o., Lomnička 97, na dodání stavebních prací na zakázku „Mateřská škola – přístavba a stavební úpravy“.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce Štěpánovice za rok 2017, a to bez výhrad.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice se usneslo:

 •  že kontrolní výbor provede místní šetření a navrhne ZO řešení k účelové komunikaci p.č. 148.
 • že odpověď na stížnost informaci zpracuje a odešle p. …………….. Ing. Kubín.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení,
 • rozpočtové opatření č.1,
 • hospodaření MŠ Štěpánovice k 31.3.2018.
 • Zápis z jednání SR MP dne 23.4.2018.

 

 

 

                                                       ……………………………

                                               Mgr. Miluše Pulkrábková

                                                       starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                                 ……………………….

                        Mgr. Petr Káč                                            Jiří Kopřiva