Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z  25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 4.10.2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Jiřího Kopřivu a p. Bohuslava Matouška, zapisovatelem p. Tomáše Kubína.
 • program zasedání.
 • cenovou nabídku Ing. arch. Gabriela Kopáčika na pořízení zástavbové studie lokalita Luhy.
 • cenovou nabídku na architektonickou studii mateřské školy na navýšení její kapacity.
 • variantu na zvýšení kapacity na 26 dětí.
 • návrh studie předat na zpracování projektové dokumentace firmě UNIPROJEKT, Tišnov – navýšení kapacity MŠ.
 • podání žádosti o dotaci na MMR ČR  na opravy místních komunikací
 •  firmu EUROPROJECT Boskovice ke zpracování žádosti o dotaci na opravu místních komunikací.
 • nákup štěpkovače klestu.
 • podání žádosti o dotaci na nákup štěpkovače klestu v rámci dotačního programu: Technika a technologie pro lesní hospodářství.
 • firmu EUROPROJECT Boskovice ke zpracování žádosti o dotaci – štěpkovač.
 • veřejnoprávní smlouvu  mezi Městem Tišnovem a obcí Štěpánovice na zabezpečení výkonu přestupkové agendy od 1.1.2018.
 • zrušení účtu u ČS a.s. č. 2050268389/0800  a převedení finančních prostředků z tohoto účtu na  účet č. 16627641/0100.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení,
 • bere na vědomí  rozpočtové opatření č. 4 a 5.
 • stížnost p. ………………….. na rušení nočního klidu.
 • informace o ukončení smluv na dodávku el. energie a plynu u společnosti Energie Pro s.r.o.
 • cenovou nabídku na dodávku el. energie a plynu od spol. Energie Pro s.r.o.
 • informace o ukončení veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Tišnovem a obcí Štěpánovice na zabezpečení výkonu přestupkové agendy k 31.12.2017.

 

Zastupitelstvo obce ukládá p. starostce zpracovat OZV o nočním klidu.

Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Tišnov a pověřuje starostku obce k podpisu „Souhlasu zřizovatele“.

 

……………………………

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                                 ……………………….

                        Jiří Kopřiva                                                   Bohuslav Matoušek