Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice
konaného dne 20.12.2017


Zastupitelstvo obce schvaluje:
· program zasedání.
· ověřovateli zápisu p. Petra Káče a p. Tomáše Kubína, , zapisovatelem p. Tomáše
Kubína.
· Střednědobý výhled rozpočtu obce Štěpánovice na roky 2019-2020
· Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
· variantu projektu „MŠ – navýšení kapacity“, ve které se pro MŠ zabírá část
klubovny hasičů,
· smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti na
akci „MŠ - navýšení kapacity“,
· měsíční odměnu neuvolněným zastupitelům a členům výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva s účinností 1.1.2018,
· rozpočtové opatření č. 8,
· paušál za kanalizační jímku na období od 12/2017 do 11/2018 na Kč 1280,- za osobu
a rok/nemovitost a rok tzn. nedochází k navýšení,
· pevnou složku vodného 520,- / vodoměr a za 1m3 spotřebované vody Kč 24,-, tzn.
nedochází k navýšení,
· stejnou výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tj. Kč 420,-/1 osoba nebo
nemovitost/rok a to na rok 2018,
· Dodatek č. 11 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu – BVK
a.s.,
· Smlouvu o poskytnutí příspěvku MP a poskytnutí příspěvku ve výši Kč 6035,- jako
podíl obce na nákladech na akci udržování čistoty cyklistických komunikací,
· stanovy DSO Tišnovsko.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
· kontrolu usnesení,
· plán inventur ,
· Zápis z jednání SR MP dne 11.12.2017, Zápis z jednání VH MP dne 11.12.2017,
· Zápis z jednání Zápis z jednání VH DSO Tišnovsko dne 20.11.2017.


……………………………
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce


Ověřovatelé: ………………………… ……………………….
Ing. Tomáš Kubín Mgr. Petr Káč