Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z  20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 18.01.2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Jiřího Kopřivu a p. Bohuslava Matouška , zapisovatelem p. Tomáše Kubína,
 • program zasedání,
 • schvaluje p. Petru Káčovi měsíční odměnu v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění a to od dnešního dne tj. 18.1.2017,
 • firmu  UNIPROJEKT s.r.o., Wagnerova 1543, 666 01 Tišnov, na dodání projektové dokumentace pro územní a stavební povolení na multifunkční halu,
 • Smlouvu o dílo s firmou UNIPROJEKT s.r.o., Wagnerova 1543, 666 01 Tišnova pověřuje starostku k jejímu podpisu,
 • Směrnici č. 4 – vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady, 
 • Provozní řád pro vodovod obce Štěpánovice,
 • proplacení výdajů na ostatky ve výši Kč 11 000,- a vítání občánků ve výši Kč 5000,-.

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • informaci p. Maška o vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce Štěpánovice,
 • informaci, že mandát člena zastupitelstva přijal p. Petr  Káč.

 

Zastupitelstvo obce volí členem kontrolního výboru pana Petra Káče.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení.
 • rozpočtové opatření č. 11.

 

 

 

……………………………

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                                 ……………………….

                        Jiří Kopřiva                                                   Bohuslav Matoušek