Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z  23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 14.6.2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 •  ověřovateli zápisu p. Petra Sýse a p. Bohuslava Matouška, zapisovatelem p. Tomáše Kubína.
 • program zasedání,
 • Závěrečný účet obce Štěpánovice za rok 2016.
 • k dodání a provedení staveních prací na  akci „Oprava osvětlení na cyklostezce“ společnost JICOM, spol. s r.o., Jarní 898/50, 614 00 Brno.
 • předloženou smlouvu o dílo na akci „Oprava osvětlení na cyklostezce“.
 • poskytnutí příspěvku ve výši Kč 10 000,- městu Tišnov na zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2017,
 • smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2017,
 • uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu s Městem Tišnovem.
 • požádat 8 firem (viz příloha) o cenovou nabídku  na dodávku automobilu pro jednotku SDH.
 • komisi pro otevírání obálek a posouzení cenových nabídek na dodávku automobilu pro jednotku SDH.
 • Kupní smlouvu na realizaci veřejné zakázky “Štěpánovice – Dopravní automobil“
 • přijetí  účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu „Oprava osvětlení na cyklostezce“.
 • Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 045236/17/ORR a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení.
 • Závěrečný účet za rok 2016 DSO Tišnovsko.
 • Závěrečný účet za rok 2016 DSO Mikroregionu Porta.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce Štěpánovice za rok 2016, a to bez výhrad.

 

 

……………………………

Mgr. Miluše Pulkrábková

       starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                                 ……………………….

                             Petr Sýs                                                    Bohuslav Matoušek