Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z  16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 24.8.2016

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 •  ověřovateli zápisu p. Ing. Tomáše Kubína  a  p. Ing. Rudolfa Maška, zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína,
 • program zasedání,
 • společnost MERTASTAV s.r.o., Štěpánovská 1176, Předklášteří na dodání prací na akci „Revitalizace a rekonstrukce návsi u Obecního úřadu v obci Štěpánovice“.,
 • Ing. Pavla Šudáka stavebním dozorem  akce „Revitalizace a rekonstrukce návsi u Obecního úřadu v obci Štěpánovice“,
 • schvaluje cenovou nabídku  na  zpracování „Investičního záměru PPO Štěpánovice“ za Kč 175 450,-  za předpokladu, že Povodí Moravy s.p. projekt finančně  podpoří,
 • schvaluje výsledek poptávkového řízení na zakázku „Odpočinkové místo Štěpánovice“  - zakázka přidělena společnosti Urbania s.r.o., Moravany v hodnotě Kč 102 461 vč. DPH,
 • Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů s VOV, sdružení měst, obcí a svazků obcí, Zelný trh 13, Brno bez části 4.3.
 • prominutí poplatku ze vstupného – rockový  koncert 6.8.2016.
 • hospodaření obce Štěpánovice k 30.6.2016.
 • cenovou nabídku společnosti MERTASTAV s.r.o. na prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu k p.č. 1124 v k.ú. Štěpánovice s tím, že majitelé uhradí 50% nákladů.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr části pozemku p.č. 524/1 v k.ú. Štěpánovice  – část vedle pozemku p.č. 493 v k.ú. Štěpánovice.

 

Zastupitelstvo obce nebude vydávat OZV o nočním klidu.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení.
 • rozpočtové opatření č. 4,5.
 • informace o možnosti zhodnocení  fin. prostředků v KB,
 • hospodaření MŠ Štěpánovice k 30.6.2016.
 • zápis z jednání SR MP 18.5.2016, 1.8.2016 a VH MP 18.5.2016
 • proplacení výdajů ve výši Kč 2 000,- spojených s vyhlášením vítězů VI. ročníku soutěže amatérských fotografů.
 • poskytnutí mimořádného příspěvku na pořádání akce „TyJáTrFest“ ve výši

           Kč  2000,-,

 • Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
 • Závěrečný protokol výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného zde dne 2.8.2016 – vše  v pořádku bez nedostatků.
 • Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Štěpánovice za rok 2016 – za období 1.1.2016 - 30.6.2016 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

 • k podpisu všech schválených smluv a dodatků.
 • pověřuje starostku obce k oslovení firmy Uniprojekt Tišnov a objednání zpracování studie na sportovní halu.

 

 

……………………………

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                                 ……………………….

                        Ing. Tomáš Kubín                                        Ing. Rudolf Mašek