Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z  19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 21.12.2016

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • Ověřovateli zápisu p. Petra Sýse a p. Stanislava Helana , zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína.
 • program zasedání,
 • Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017.
 • zvýšení paušálu za kanalizační jímku na období od 12/2016 do 11/2017 na Kč 1280,- za osobu a rok/nemovitost a rok.
 • zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení.  
 • vyzvat k podání nabídky na zhotovení projektové dokumentace na multifunkční halu tyto 3 firmy: PROJECT building s.r.o. Brno, UNIPROJEKT s.r.o. Tišnov a Atelier ZETA s.r.o. Kuřim.
 • rozpočtové opatření č. 10.
 • všem neuvolněným členům zastupitelstva měsíční odměny v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění.
 • že, maximální odměna místostarosty se bude dělit – 2/3 odměny p. Jiřímu Kopřivovi a 1/3 odměny Ing. Tomáši Kubínovi
 • stanovuje, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 1.1.2017.

 

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice souhlasí s rozložením položky nákladů „výměna vodoměrů“ na 5 let a s rozložením položky „opravy technologií čerpadel“ na 10 let.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení.
 • zápis z jednání SR MP 24.10.2016 a 12.12.2016.

 

 

……………………………

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                                 ……………………….

                        Petr Sýs                                                         Stanislav Helan