Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z  18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 23.11.2016

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • Ověřovateli zápisu p. Bohuslava Matouška a p. Ing. Tomáše Kubína , zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína.
 • program zasedání,
 • p. Petru Sýsovi měsíční odměnu v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění a to od dnešního dne tj. 23.11.2016.
 • podání žádosti o dotaci na MŠMT ČR na akci výstavba “multifunkční haly“ na MŠMT ČR do investičního programu MŠMT na rok 2017 a pověřuje starostku k jejímu vyřizování.
 • firmu Best projekt s.r.o., Praha ke zpracování  žádosti o dotaci- MŠMT.
 • spolufinancování akce výstavba “multifunkční haly“  ve Štěpánovicích, která je zařazena do investičního dotačního programu 133510 MŠMT na rok 2017 a to z vlastních zdrojů.
 • žádosti o individuální dotaci na JMK  na akci výstavba “multifunkční haly“ a pověřuje starostku k jejímu vyřizování.
 • Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/0500009/316001022/17 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Praha.
 • stejnou výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tj. Kč 420,-/1 osoba nebo nemovitost/rok a to na rok 2017. 
 • připojení obce Štěpánovice se do insolvenčního řízení – firmy Energie pod kontrolou.
 • podání žádosti o dotaci na MMR ČR  na opravy místních komunikací a pověřuje starostku k jejímu vyřizování.
 • firmu EUROPROJECT Boskovice ke zpracování žádosti.
 • návrh pasportu místních komunikací a dopravního značení předložený firmou Urbania.
 • rozpočtové opatření č. 9
 • „Memorandum o partnerství MAP“a pověřuje starostku k jeho podpisu.
 • hospodaření obce Štěpánovice k 30.9.2016.

Zastupitelstvo obce Štěpánovice volí předsedou kontrolního výboru pana Petra Sýse

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení.
 • informaci p. Oplta o vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce Štěpánovice,
 • informaci, že mandát člena zastupitelstva přijal p. Petr  Sýs.
 • rozpočtové opatření č. 7 a č. 8. .
 • informaci o parkování vozidel  mimo pozemní komunikace na veřejném prostranství  od 1.10.2016.
 • hospodaření MŠ Štěpánovice k 30.9.2016.

……………………………

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                                 ……………………….

                        Ing. Tomáš Kubín                                        Bohuslav Matoušek