Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z  15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 1.6.2016

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 •  ověřovateli zápisu p. Erika Oplta a p. Bohuslava Matouška, zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína,
 • program zasedání,
 • Závěrečný účet obce Štěpánovice za rok 2015,
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330038420/001 mezi obcí Štěpánovice (jako povinný) a společností E.On Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice( jako oprávněný),
 • Dodatek ke smlouvě o dílo mezi obcí Štěpánovice  a společností PRESSKAN system s.r.o., Prostějov,
 • zrušení účtu u KB č. 27-1721410207/0100 (FRB) a převedení finančních prostředků z tohoto účtu na  účet č. 16627641/0100,
 • Smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na hospodaření v lesích – ag.č. 035998/16/OŽP ve výši Kč 12 725,-,
 • přijetí dotace ve výši Kč 172 000,- z rozpočtu Jihomoravského kraje z „Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2016“ na projekt „Osvětlení přechodu pro chodce se signalizačním zařízením“,
 • znění „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK“,
 • uhrazení  vpusti do výše Kč 20 000,-,
 • hospodaření obce Štěpánovice k 31.3.2016,
 • cenovou nabídku na  posouzení provozních nákladů a ceny služby související s odváděním a čištěním odpadních vod na ČV Březina u Tišnova,

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce Štěpánovice za rok 2015, a to bez výhrad.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • rozpočtové opatření č. 3,
 • Závěrečný účet za rok 2015 DSO Tišnovsko,
 • Závěrečný účet za rok 2015 DSO Mikroregionu Porta,
 • informaci o schválení dotace v rámci dotačního titulu 16 "Údržba a obnova kulturního dědictví venkova", vypsaného Ministerstvem zemědělství pro rok 2016 na „vytvoření nebo obnovu místa pasívního odpočinku“,
 • hospodaření MŠ Štěpánovice k 31.3.2016,
 • zápis z jednání SR MP25.4.2016,
 • cenovou nabídku na  pojištění právní ochrany pro samosprávné celky D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR,
 • Protokol o kontrole z kontroly na OSSZ Brno-venkov ze dne 2.5.2016 – vše v pořádku bez nedostatků,
 • Protokol o kontrole z kontroly MŠ ve  dnech 8.-9.3.2016 – vše v pořádku.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

 • k podpisu všech schválených smluv a dodatků.

 

 

                                       ……………………………

                                          Mgr. Miluše Pulkrábková

                                                   starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                     ……………………….

                        Bohuslav Matoušek                              Erik Oplt