Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z  8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 9.9.2015

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  •  ověřovateli zápisu p. Bohuslava Matouška a p. Tomáše Kubína, zapisovatelem p. ing. Tomáše Kubína.
  • program zasedání,
  • na stavební práce „II/387 Štěpánovice průtah“ se společností MERTASTAV s,r,o,, Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří,
  • Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330034176/001 mezi obcí Štěpánovice (jako povinný) a společností E.On Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice( jako oprávněný),
  • zařazení pečovatelské služby - poradny  rané péče DOREA  Brno do své minimální sítě sociálních služeb pro rok 2016 a současně schvaluje finanční spoluúčast na této sociální službě ve výši 6 269,- Kč, a to v rámci Pravidel řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  • zprávu MŠ Štěpánovice za šk. rok 2014/2015.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

  • k podpisu všech schválených smluv, dodatků smluv,

 

 

……………………………

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                     ……………………….

                   Bohuslav Matoušek                                           ing. Tomáš Kubín