Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z  7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 24.8.2015

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 •  ověřovateli zápisu p. Jiřího Kopřivu a p. Tomáše Kubína, zapisovatelem p. ing. Tomáše Kubína.
 • program zasedání,
 • Smlouvu o právu provést stavbu- p.č.466/1,
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030025621/001  – E.ON Distribuce, a.s.,
 • Příkazní smlouvu se společností  Alatere profi s.r.o., Praha ,.
 • Smlouvu o odběru a odstraňování odpadu – KTS EKOLOGIE s.r.o., Zastávka,
 • rozpočtové opatření č. 4 ,
 • přílohu č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nádob – předávací protokol na 6 ks nádob 1 100l,
 • schvaluje záměr pronájmu (pachtu) části pozemku p.č. 424/4 v k.ú. Štěpánovice,
 • záměr prodeje pozemku p.č.524/5  v k.ú. Štěpánovice u Tišnova o výměře 28 m2,
 • hospodaření obce Štěpánovice k 30.6.2015,
 • prominutí poplatku ze vstupného – rockový  koncert 8.8.2015,

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení,
 • informace o výběrovém řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „II/387 Štěpánovice průtah,.
 • zápis z jednání SR MP 27.7.2015,
 • hospodaření MŠ Štěpánovice k 30.6.2015,
 • sdělení o neposkytnutí dotace z rozpočtu JMK na nákup požárního automobilu,

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

 • k podpisu všech schválených smluv, dodatků smluv,
 • pověřuje kontrolní výbor k prověření a prošetření, zda je část  pozemku p.č.  438  v k.ú. Štěpánovice  u Tišnova možné prodat,

 

 

 

……………………………

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                     ……………………….

                   Jiří Kopřiva                                            ing. Tomáš Kubín