Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z  11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 9.12.2015

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 •  ověřovateli zápisu p. Jiřího Kopřivu a p. Stanislava Helana, zapisovatelem p. ing. Tomáše Kubína.
 • program zasedání,
 • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 15-2015/B se společností MERTASTAV s.r.o. Předklášteří,
 • OZV č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se poplatek za odpad zvyšuje na Kč 420,-/1 osoba nebo nemovitost/rok a to od 1.1.2016,
 • na období od 1.12.2015 do 30.11.2016

            vodné: pevná složka Kč 520,-/vodoměr a rok, Kč 24,- za 1 m3spotřebované pitné    vody,

           nájem kanalizační    jímky:  Kč 1200,-/1 osoba nebo nemovitost/ 1 rok, .

 • rozpočtové opatření č. 8.
 • Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016,
 • Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu mezi firmou Brněnské vodárny a kanalizace a.s. a obcí Štěpánovice, kterým se zvyšuje  cena za dodávku pitné vody na Kč 15,83/1m3 bez DPH a to od 1.1.2016
 • Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 8 na technický dozor a inženýrskou činnost při realizaci stavby „II/387 Štěpánovice průtah“ – příkazník : Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862, Kuřim

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • informace k Dodatku č. 10 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o odvádění odpadních vod – společnost Vodárenská akciová společnost a.s. .
 • z jednání SR MP 30.9.2015 a 30.11.2015

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice tímto dává výslovný souhlas s ukončením smluvního vztahu s Energií pod kontrolou, obecně prospěšnou společností, Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín o.p.s., IČ: 29283272, vzniklého na základě uzavřené Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne6.3.2013.

 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

 • k podpisu všech schválených smluv.

 

……………………………

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                     ……………………….

                    Jiří Kopřiva                                           Stanislav Helan