Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z  9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 4.11.2015

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 •  ověřovateli zápisu p. ing. Rudolfa Maška a p. Jiřího Kopřivu, zapisovatelem p. ing. Tomáše Kubína.
 • program zasedání,
 • prodej pozemku p.č. 524/5   v k.ú. Štěpánovice u Tišnova o výměře 28 m2 p. ………, Štěpánovice č. … a to za Kč 40,-/1 m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
 • pronájem části pozemku p.č. 424/4 v k.ú. Štěpánovice o výměře 69 m2 p………………., Brno,  s tím, že nájemné bude činit Kč 1,-/m2 a rok.
 • Příkazní smlouvu č. 8 na technický dozor a inženýrskou činnost při realizaci stavby „II/387 Štěpánovice průtah“
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15-2015/B se společností MERTASTAV s.r.o. Předklášteří,
 • Dodatek č.  15 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství – společnost AVE Komunální služby a.s.. Modřice.
 • Smlouvu o dílo se společností PRESSKAN systém a.s. Prostějov na úpravu technologií v kanalizačních jímkách,
 •  Smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na hospodaření v lesích – ag.č. 032583/15/OŽP ve výši Kč 13 000,-,
 • rozpočtové opatření č. 5 a 6,
 • hospodaření obce Štěpánovice k 30.9.2015.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • hospodaření MŠ Štěpánovice k 30.9.2015.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

 • k podpisu všech schválených smluv, dodatků smluv,

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice souhlasí se zapojením Mateřské  školy  Štěpánovice do Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Tišnov.
 

……………………………

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                     ……………………….

                    Ing. Rudolf Mašek                                Jiří Kopřiva   

 

 

Výpis usnesení z  10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 19.11.2015

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 •  ověřovateli zápisu p. Bohuslava Matouška a p. ing. Tomáše Kubína, zapisovatelem p. Jiřího Kopřivu.
 • program zasedání,
 • přijetí dotace ve výši Kč 500 000,- z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Oprava chodníků vč. osvětlení přechodu pro pěší podél komunikace II/387 v obci Štěpánovice.“
 • Smlouvu o partnerství mezi obcí Štěpánovice a DSO Tišnovsko – projekt  „Doplnění systémů odděleného sběru bioodpadů obcí Tišnovska.
 • rozpočtové opatření č. 7.
 • OZV č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky.

 

 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

 • k podpisu všech schválených smluv.

 

……………………………

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                     ……………………….

                    Bohuslav Matoušek                          Ing. Tomáš Kubín