Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z  5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 13.5.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. ing. Rudolfa Maška  a p. Erika Oplta, zapisovatelem p. ing. Tomáše Kubína ,
 • program zasedání,
 • cenovou nabídku  na kompletní provedení odsávání odpadu z kanalizačních šachet, včetně čištění a likvidace odpadu v obci Štěpánovice od firmy Moravská  fekální a kanální s.r.o., Modřice,
 • účetní závěrku obce Štěpánovice za rok 2014,
 • účetní závěrku Mateřské školy, Štěpánovice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci za rok 2014,
 • Závěrečný účet obce Štěpánovice za rok 2014,
 • rozpočtové opatření č. 1 a č. 2,
 • rozpočtové opatření, Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku  p. č. 156/1  a p.č. 138/1  v k. ú. Štěpánovice u Tišnova. Stavebník tj obec Štěpánovice plánuje na částech výše uvedených pozemků  realizovat stavbu „Rekonstrukce chodníků, včetně osvětlení přechodu pro pěší, podél komunikace II/387 v obci Štěpánovice“, související se stavbou  parkovacích pruhů, vjezdů, zeleně a rekonstrukce  chodníků podél silnice  II/387,
 • realizaci prodloužení kanal. a vodov. řadu k RD manž. Chaloupkových,
 •  „Kritéria při přijímání dětí do Mateřské školy Štěpánovice pro školní rok 2015/2016“,
 • schvaluje hospodaření obce Štěpánovice k 31.3.2015,
 • proplacení nákladů ve výši cca Kč 7 000,- na pořádání sportovních her Mateřských škol Mikroregionu Porta,
 • Zastupitelstvo obce schvaluje neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s § 72 zákona o obcích a dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů  měsíční odměny dle přílohy  zápisu, dále zastupitelstvo obce stanovuje, že zvýšené měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 1.6.2015.

 

 Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce Štěpánovice za rok 2014, a to bez výhrad.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením  konkursu na obsazení  místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Štěpánovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace s předpokládaným nástupem 1.9.2015.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o právní pomoci s Mgr. Michalem Knechtem.

 

Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje pozemku p.č.466/1 a 466/2 v k.ú. Štěpánovice.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení.
 • informace ing. Vejrosty o hospodaření v obecních lesích.

 

 

 • Informace p. Kopřivy a p. Kubína  o činnosti místostarostů  od posledního zasedání,.
 • Závěrečný účet za rok 2014 DSO Mikroregion Porta,
 • Závěrečný účet za rok 2014 DSO Tišnovsko,
 • zápis z jednání SR MP 20.4.2015,
 • hospodaření MŠ Štěpánovice k 31.3.2015.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

 • k podpisu všech schválených smluv, dodatků smluv,
 • pověřuje kontrolní výbor k prověření a prošetření, zda je část pozemku p.č.  424/4  v k.ú. Štěpánovice  u Tišnova možné prodat,
 • požádat krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise,

-          požádat ředitele/ředitelku Mateřské školy (jiné, než na kterou je vypsán konkurs) o souhlas se svým jmenováním za člena konkursní komise,

-          vyzvat ředitele/ředitelku Mateřské školy (na kterou je vypsán konkurs), aby zorganizoval/a volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložil/a ji zřizovateli zápisem o volbě.

-   k provádění  všech úkonů spojených s konkursním řízením na místo ředitele/ředitelky MS Štěpánovice.

 

 

 

 

                                          ……………………………

                                               Mgr. Miluše Pulkrábková

                                                       starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                     ……………………….

                   Ing.  Rudolf Mašek                                Erik Oplt