Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z  4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 18.3.2015

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Tomáše Kubína  a p. Bohuslava Matouška, zapisovatelem p. Kubína,
 • program zasedání,
 • rozpočet obce Štěpánovice na rok 2015,
 • příspěvek MŠ Štěpánovice na provoz ve výši Kč 293 000,-.
 • rozpočtový výhled obce Štěpánovice na  roky 2016-2017.
 • podání žádosti o dotaci na nákup požárního automobilu s podmínkou, že na financování vlastních zdrojů se budou podílet stejným dílem SDH a obec (příklad – při zakoupení pož. vozidla ve výši Kč 500 000,- a při obdržení dotace 70% tj. 

           Kč 350 000,- bude vozidlo dofinancováno Kč  75 000,- obcí a Kč 75 000,- SDH (viz    zápis z prac. porady 20.2.2015, které se zúčastnili zástupci SDH ).

 • Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a.s ., Michelská 300/60, Praha 4.
 • Dodatek č. 14 ke Smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství – firma Van Gansewinkel a.s., Modřice.
 • Veřejnoprávní smlouvu s Městem Tišnovem k výkonu přenesené působnosti - sociálně–právní ochrany dětí pro správní obvod obce Štěpánovice.
 • nákup nádobí do kuchyňky v budově č. 13 – dle dodaného seznamu věcí.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení.

 

Zastupitelstvo obce zamítá žádost SDH o fin. příspěvek ve výši Kč 5 000,- na opravu kuchyňky v objektu has. zbrojnice.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu všech schválených smluv, dodatků smluv a prohlášení.

 

Ostatky 2015 „– od občanů bylo vybráno Kč 12 607,-, které budou použity na „Dětský den“. Náklady na zajištění „Ostatků“ byly proplaceny ve výši

Kč 9 580,-.  Tímto děkujeme všem, kteří přispěli a všem, kteří se zúčastnili průvodu.

 

………………………………

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                     ……………………….

                   Ing.  Tomáš Kubín                                Bohuslav Matoušek