Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z  2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 10.12.2014

 

Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru: ing. Rudolfa Maška a pana Stanislava Helana.

Zastupitelstvo obce stanovuje, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a člena výboru se bude poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení tj. od 10.12.2014.

 

Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru: Vítězslavu Vejpustkovou a Jiřího Dolníčka.

Zastupitelstvo obce schvaluje členovi výboru Zastupitelstva obce Štěpánovice, který není členem zastupitelstva odměnu formou dohody o provedení práce.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Bohuslava Matouška a p. Stanislava Helana, zapisovatelem p. Kubína,
 • program zasedání,
 • smlouvu o poskytnutí příspěvku DSO MP ve výši Kč 55 294,55 jako podíl na zametací vůz,
 • rozpočtové opatření č. 10 a 11,
 • Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015,
 • Darovací smlouvu na navrtávací pas k vodovodní přípojce v hodnotě Kč 14 950,-  k RD na parc. č.196/4 v k.ú. Štěpánovice.
 • Darovací smlouvu na kanalizační přípojku v hodnotě Kč 38 248,-  k nemovitosti na par. č. 196/4 v k.ú. Štěpánovice,
 • Darovací smlouvu na navrtávací pas k vodovodní přípojce v hodnotě Kč 10 000,-  k RD na parc. č. 534/1v k.ú. Štěpánovice,
 • Darovací smlouvu na kanalizační přípojku v hodnotě Kč 58 260,- k nemovitosti na par. č. 534/1 v k.ú. Štěpánovice,
 • Darovací smlouvu na navrtávací pas k vodovodní přípojce v hodnotě Kč 10 000,-  k RD na parc. č. 1174/4 v k.ú. Štěpánovice,
 • Darovací smlouvu na kanalizační přípojku v hodnotě Kč 58 260,- k nemovitosti na par. č.1174/4 v k.ú. Štěpánovice,
 • Darovací smlouvu na navrtávací pas k vodovodní přípojce v hodnotě Kč 8 500,-  k RD na parc. č. 1172/7 v k.ú. Štěpánovice,
 • Darovací smlouvu na navrtávací pas k vodovodní přípojce v hodnotě

            Kč 8 500,-  k nemovitosti č.p. 73,

 • Darovací smlouvu na navrtávací pas k vodovodní přípojce v hodnotě Kč 8 500 k nemovitosti č.e. 516,
 • Darovací smlouvu na navrtávací pas k vodovodní přípojce v hodnotě Kč 8 500,-  k nemovitosti č.e. 509 v k.ú. Štěpánovice,
 • Darovací smlouvu na kanalizační přípojku v hodnotě Kč 70 000,-  k nemovitosti na č.e. 509 v k.ú. Štěpánovice,
 • Darovací smlouvu na navrtávací pas k vodovodní přípojce v hodnotě Kč 8 500,-  k RD na parc. č. 718/7 v k.ú. Štěpánovice,
 • Dodatek č. 9 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o odvádění odpadních vod mezi firmou Vodárenská akciová společnost a.s. a obcí Štěpánovice, kterým se zvyšuje  cena za odvádění odpadních vod na Kč 12,70/1m3 a to od 1.1.2015.
 • na rok 2015 poplatek za odpad ve výši Kč 400,-/1 občan či nemovitost,
 • předávání věcných darů a osobní gratulaci p. starostky a p. Kubína  k 80,90,95,100 výročí narození, blahopřání poštou nad 90 let každý rok,
 • předávání dárků narozeným dětem,
 • hospodaření obce Štěpánovice k 30.9.2014,.
 • plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2015 a podání žádosti o dotaci na MAS Brána Brněnska na „Dětský den ve Štěpánovicích“.

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení,
 • popis úkolů pro jednotlivé zastupitele,
 • zprávy místostarostů,
 • hospodaření MŠ Štěpánovice k 30.9.2014.
 • zápis z jednání SR MP 1.12.2014 a VH MP 1.12.2014.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smlouvy o příspěvku, všech schválených darovacích smluv, Dodatku č. 9 ke smlouvě.

 

 

 

……………………………….

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                     ……………………….

                    Bohuslav Matoušek                              Stanislav Helan