Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z  1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 5.11.2014

Zastupitelstvo obce Štěpánovice určuje ověřovateli zápisu Stanislava Helana a p. Ing. Tomáše Kubína a zapisovatelkou p. Marcelu Koukalovou.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  • doplnění programu o  body:

Bod 6) Schválení kompetence starosty k provádění rozp. opatření

Bod 7) Delegování zástupce do DSO  Mikroregionu Porta a DSO Tišnovsko

  • doplněný  program ustavujícího zasedání
  • zvolení dvou místostarostů.
  • aby výkon funkce starosty a místostarostů byly vykonávány jako neuvolněné.
  • způsob volby starosty a místostarostů -  veřejně hlasováním.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice volí starostkou obce paní Mgr. Miluši Pulkrábkovou.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice volí 1. místostarostu obce pana Jiřího Kopřivu.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice volí 2. místostarostu obce pana Ing. Tomáše Kubína.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory

budou tříčlenné.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice volí předsedou finančního výboru pana Bohuslava Matouška.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice volí předsedou kontrolního výboru pana Erika Oplta.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice odkládá volbu členů finančního výboru na nejbližší zasedání ZO.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice odkládá volbu členů kontrolního  výboru na nejbližší zasedání ZO.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice schvaluje:

  • neuvolněným členům zastupitelstva  v souladu s § 72 zákona o obcích a dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,  měsíční odměny dle přílohy č. 4 tohoto zápisu,,
  • v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení tj. od 5.11.2014.
  • V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet

ode dne složení slibu.

  • V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového

zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude  odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice schvaluje kompetenci starostky obce k provádění rozpočtových opatření. Takto provedená rozpočtová opatření musí zastupitelstvo obce schválit na nejbližším zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje zástupcem Obce Štěpánovice  v DSO Tišnovsko a DSOMP starostku obce p. Mgr. Miluši Pulkrábkovou.

 

………………………………..

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                    ……………………….

                   

                        Stanislav Helan                                 Ing. Tomáš Kubín