Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z   27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 29.1.2014

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Kubína a  p. Kopřivu, zapisovatelkou p. Běličovou.
 • program zasedání,
 • zadat  vypracování projektu na osvětlení „Cyklostezky Stěpánovice- Tišnov“ firmě UNIPROJEKT Tišnov.
 • Příkazní smlouvu s firmou PROMEA s.r.o., Jahodová 494/60, Brno – Brněnské Ivanovice na přípravu a zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova JIMK k projektu úprava vjezdu a kanalizační přípojky u knihovny,

 • cenovou kalkulaci  M. Mrázové na opravu mramorového kříže.
 • Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací  k umístění uchazečů o zaměstnání
 • výplatu  odměn zastupitelstvu obce  dle nařízení č. 459/2013 od 1.2.2014 a to podle předložené přílohy.
 • provedení inventarizace majetku a závazků obce Štěpánovice k 31.12.2013. 
 • inventarizační  zprávu za rok 2013.
 • rozpočtové opatření č. 1.
 • Směrnici č. 4 – vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady.
 • Směrnici č. 6 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 • Dodatek č.8 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o odvádění odpadních vod s  firmou Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno – od 1.1.2014

           Kč 12,55/ 1 m3 odpadní vody bez DPH.

 • proplacení výdajů ve výši cca Kč 2 000,- na nákup hraček do tomboly nebo občerstvení na „Dětský karneval“ dne 9.2.2014 .
 • poskytnutí účelového příspěvku ve výši Kč 50 000,- SDH Štěpánovice na nákup sportovního stroje pro družstvo mládeže
 • hospodaření obce Štěpánovice k 31.12.2013.

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • informace o hospodaření v obecních lesích.
 • kontrolu plnění usnesení

 • plán kulturních akcí na rok 2014

 • hospodaření MŠ Štěpánovice k 31.12.2013.

   

 • Poděkování Oblasntí charity Tišnov za výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 – v obci Štěpánovice se vybralo Kč 14127,-

 

 

 

 

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                                 ………………………….

                     INg. Tomáš Kubín                                                       Jiří Kopřiva