Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z  29. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 21.5.2014

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Oplta a  p. Dvořáka, zapisovatelkou p. Běličovou.
 • program zasedání,
 • Závěrečný účet obce Štěpánovice za rok 2013.
 • rozpočtové opatření č. 3 a č. 4.
 • nájemní (pachtovní) smlouvu na pronájem části p.č. 41 v k.ú. Štěpánovice.
 • podání žádosti o nadační příspěvek COLMEX s.r.o. – 2 ks fitness prvků  k cyklostezce Štěpánovice – Tišnov.
 • proplacení souvisejících výdajů s akcemi – Den dětí 31.5.2014 a „Kola a kolečka“ dne 1.6.2014.
 • Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM.
 • Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM.
 • Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů s firmou REVERGE, a.s..
 • hospodaření obce Štěpánovice k 31.3.2014.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce Štěpánovice za rok 2013, a to bez výhrad.

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení
 •  informace o revitalizaci, svícení, obnově, údržbě a provozování distribuční soustavy elektrické energie sítě VO od firmy Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost.
 • informaci od p. Oplta z odboru územního plánování k záměru stavby „multifunkční zařízení“
 • hospodaření MŠ Štěpánovice k 31.3.2014.
 • zápis z jednání SR MP 14.4.2014

 

 

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                     ……………………….

                     Erik Oplt                                              Jiří Dvořák