Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

 

Výpis usnesení z  31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 28.7.2014

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Dvořáka a p. Dolníčka, zapisovatelkou p. Běličovou.
 • program zasedání,
 • pronájem pozemku p.č. 1217 v k.ú. Štěpánovice o výměře 527 m2 p.  …………., Štěpánovice č. … s tím, že nájemné bude činit Kč 1,-/m2a rok.
 • že za 1. rok užívání pozemku p.č. 1217 v k.ú. Štěpánovice nájemce nájemné platit nebude,
 • nájemní (pachtovní) smlouvu.
 • rozhodnutí o vyloučení uchazeče ELCAN spol. s.r.o., se sídlem Rumiště3,5,9, 602 00 Brno a to z důvodu nepředloženého podepsaného návrhu smlouvy.
 • rozhodnutí o výběru  nejvhodnější nabídky k realizaci zakázky a to uchazeče JICOM, spol. s.r.o., se sídlem Jarní 898/50 614 00 Brno.
 • smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Cyklostezka Štěpánovice-Tišnov, veřejné osvětlení“ s firmou JICOM, spol. s.r.o., se sídlem Jarní 898/50 614 00 Brno.
 • pro realizaci dokončovacích stavebních úprav vjezdu obecního domu č. 13  firmu Ing. Brázda-UNIVERS s.r.o., Předklášteří.
 • smlouvu o dílo s firmou Ing. Brázda-UNIVERS s.r.o., Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří, IČ: 27676935 na realizaci stavebních úprav vjezdu obecního domu č. 13.
 • rozpočtové opatření č. 6.
 • hospodaření obce Štěpánovice k 30.6.2014.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení
 • zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu „Cyklostezka Štěpánovice-Tišnov, veřejné osvětlení“.
 • Výroční zprávu o činnosti MŠ Štěpánovice - školní rok 2013/2014
 • hospodaření MŠ Štěpánovice k 30.6.2014.
 • zápis z jednání SR MP 12.5.2014, 16.6.2014 a VH MP 16.6.2014

 

Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru provést šetření, proč došlo ke zvýšené spotřebě pitné vody za poslední týden. Termín do 1.8.2014.

 

 

 

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                     ……………………….

                    Jiří Dvořák                               Jiří Dolníček