Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z  30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 25.6.2014

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Kubína a p. Běličovou, zapisovatelkou p. Běličovou.
 • program zasedání,
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:NM-014330027460/001  – E.ON Distribuce, a.s.
 • rozpočtové opatření č. 5.
 • záměr pronájmu (pachtu) pozemku p.č. 1217 v k.ú. Štěpánovice.
 • Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu: Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v JMK v roce 2014 na vybudování osvětlení na cyklostezce Štěpánovice-Tišnov.
 • příkazní smlouvu mezi obcí Štěpánovice a Mgr. Janem Valouškem k zastupování příkazce tj. obce a k organizačnímu zajištění celého průběhu zadávacího řízení zakázky malého rozsahu „Cyklostezka Štěpánovice-Tišnov, veřejné osvětlení“.
 • seznam dodavatelů k zaslání výzvy k podání nabídky na akci „Cyklostezka Štěpánovice-Tišnov, veřejné osvětlení“.
 • text zadávací dokumentaci k podání veřejné zakázky malého rozsahu „Cyklostezka Štěpánovice-Tišnov, veřejné osvětlení“ vč. textu smlouvy o dílo.
 • zkrácenou výzvu k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Cyklostezka Štěpánovice-Tišnov, veřejné osvětlení“ k uveřejnění na úředních deskách.
 • p. Mgr. Miluši Pulkrábkovou, p. Jiřího Dvořáka a p.  Jana Valouška do komise pro  posouzení a hodnocení podaných nabídek
 • prominutí poplatku ze vstupného – taneční zábavy 5.7.2014 a 16.8.2014, které pořádá SDH.
 • zvýšení ceny vodného na rok 2014 na Kč 20,-/1 m3.

 

 

Zastupitelstvo obce stanovuje a schvaluje, aby  pro volební období 2014 – 2018 bylo do Zastupitelstva obce Štěpánovice voleno celkem 7 členů.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 466/1 a 466/2 v k.ú. Štěpánovice.

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení
 • Závěrečný účet za rok 2013 DSO Tišnovska
 • Závěrečný účet za rok 2013 DSO Mikroregionu Porta.
 • Zprávu o výsledku kontroly na VZP Brno.

 

 

 

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                     ……………………….

                    Tomáš Kubín                         Martina Běličová