Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z   24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 28.8.2013

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Oplta a p. Běličovou,
 • program zasedání,
 • znění Smlouvy o výpůjčce movité věci, která bude uzavírána mezi obcí Štěpánovice a jednotlivými vypůjčiteli, kteří splní podmínky poskytnutí kompostéru do bezplatné výpůjčky,
 • vypůjčení kompostérů 130 občanům,
 • prodej pozemku p.č. 602/2 v k.ú. Štěpánovice o výměře 51 m2 za Kč 12,-/1m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující,
 • prodej pozemku p.č. 60 v k.ú. Štěpánovice  za Kč 458,-/1m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující,
 • Smlouvu č. 20719/13/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výstroj a výzbroj pro jednotku SDH ve výši Kč 20 000,-,
 • Úhradu 30% skutečných nákladů na nákup výstroje a výzbroje pro jednotku SDH,  
 • rozpočtové opatření č. 6,
 • hospodaření a pololetní  závěrku obce Štěpánovice k 30.6.2013.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení,
 • zápis z jednání SR MP 3.7.2013 a  12.8.2013,
 • hospodaření a pololetní  závěrku MŠ Štěpánovice k 30.6.2013,
 • Protokol o kontrole z OSSZ Brno-venkov dne 31.7.2013,

 

Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru provést dne v pondělí 2.9.2013 kontrolu pořádku na obecním pozemku vedle dětského hřiště.

 

K bodu 5: Vyhodnocení nabídek na akci „Přístřešek a úprava vjezdu ve Štěpánovicích“

Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro vyhodnocení nabídek na akci „Přístřešek a úprava vjezdu ve Štěpánovicích“ ve složení p. Kubín a p. Běličová,

Zastupitelstvo obce nevybralo žádnou firmu pro realizaci zakázky „Přístřešek a úprava vjezdu ve Štěpánovicích“, protože zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu  „Přístřešek a úprava vjezdu ve Štěpánovicích nesplnila žádná z oslovených firem.

Zastupitelstvo obce ukládá do konce roku vypsat novou výzvu na tuto akci, opět 3 firmám s tím, že realizace proběhne od 1.3.2014 do 31.5.2014 a na zpracování nabídek budou mít firmy 1 měsíc.

 

…………………………….

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                                 ………………………….

                     Erik Oplt                                                                      Martina Běličová