Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z   26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 27.12.2013

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Běličovou a  p. Dvořáka, zapisovatelkou p. Běličovou.
 • program zasedání,
 • rozpočet obce Štěpánovice na rok 2014,

 • příspěvek MŠ Štěpánovice na provoz ve výši Kč 280 000,-.

 • pronajmout obecní pozemky: p.č. 570, 564/1, 567, 1338/1, 1276, 741/1, 859, 865/1, 855, 955/1, 563 p. Petře Kopřivové,

 • rozpočtová opatření č. 10.
 • každý rok převádět Kč 200 000,- na druhýúčet u KB, který slouží na obnovu vodohospodářského majetku.

 • do funkce přísedícího Okresního soudu Brno-venkov na funkční období let 2014-2018 paní Marii Křišťálovou. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení

 • zápis z jednání SR MP a VH MP za dne 9.12.2013, rozpočtový výhled 2015 – 2016, rozpočtové provizorium na 2014.

   

  Zastupitelstvo obce ukládá vyhlásit, vyvěsit na vývěsku a na webové stránky informaci, že občané mají možnost koupit dřevo, vypracovat a zveřejnit ceník dřeva.

   

  …………………………….

  Mgr. Miluše Pulkrábková

  starostka obce

   

  Ověřovatelé: …………………………                                 ………………………….

                Martina Běličová                                              Jiří Dvořák