Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z   25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 27.11.2013

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Kopřivu a p. Dvořáka, zapisovatelem p. Dolníčka
 • program zasedání,
 • bezúplatné nabytí pozemku p.č. 189 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Štěpánovice včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v čl. III Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. BP-13/039,
 • Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. BP-13/039,
 • Smlouvu č.: NM-014130007059/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Štěpánovice a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice,
 • rozpočtová opatření č. 7,8,9.
 • přijetí dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny ve výši Kč 26 000,-,
 • záměr pronajmout obecní pozemky: p.č. 570, 564/1, 567, 1338/1, 1276,  741/1, 859,865/1, 855, 955/1 , 563,
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Povodím Moravy s.p. a Obcí Štěpánovice,
 • poplatek za komunální odpad na rok 2014 ponechat ve výši Kč 400,-/1 občan (1 nemovitost, rekreační objekt).
 • Smlouvu o bezúročné půjčce s MAS Brána Brněnska, o.s. , ale pouze ve výši

            Kč 60 000,- na zajištění projektu technické školky,

 • Smlouvu o poskytnutí daru ve výši Kč 13 500,-  MAS Brána Brněnska, o.s. k financování projektu „Technické školky“. Vyúčtování bude předloženo nejpozději do 31.1.2016,
 • krátkodobě pronajímat společ. místnost v obecním domě za Kč 500,-/1 den.

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení a zprávu kontrolního výboru ze dne 2.9.2013.
 • zápis z jednání SR MP 16.9.2013, 9.10.2013 a 4.11.2013.
 • hospodaření Štěpánovice k 30.9.2013,
 • Protokol z kontroly dětského hřiště

 

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. U2011/201  z 14.12.2011.

 

…………………………….

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                                 ………………………….

                     Jiří Kopřiva                                                      Jiří Dvořák