Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

2013 Leden


Výpis usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 12.12.2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Dvořáka a p. Běličovou,
 • program zasedání,
 • rozpočet obce Štěpánovice na rok 2013

  příspěvek MŠ Štěpánovice na provoz ve výši Kč 280 000,-.
   
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - od 1.1.2013 poplatek za odpad činí Kč 400,-/1 osoba/1 rok
 • rozpočtové opatření č. 9,10.
 • rozpočtový výhled obce Štěpánovice na rok 2014- 2015.
 • Dodatek č. 7 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o odvádění odpadních vod mezi obcí Štěpánovice a Vodárenskou akciovou společností, a.s. Brno- za odvádění odpadních vod bude obec platit Kč 12,05/1 m3 od 1.1.2013.
 • Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č.4/002/05 o nájmu hospodářského infrastrukturního majetku a jeho provozu mezi obcí Štěpánovice a Vírským oblastním vodovodem, sdružením měst, obcí a svazků obcí – uzavření smlouvy na dobu neurčitou.
 • Smlouva o zajištění udržitelnosti projetu č. CZ.1.06/2.1.00/06.06779 technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu města Tišnov s firmou Triada spol. s.r.o – spisová služba.
   

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu usnesení,

· zápis z jednání SR MP a z VH MP dne 11.12.2012.

…………………………….

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

Ověřovatelé:

…………………………                                             ………………………….

Jiří Dvořák                                                     Martina Běličová