Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z   22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 29.5.2013

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Oplta a p.  Běličovou,
 • program zasedání,
 • Závěrečný účet obce Štěpánovice za rok 2012,
 • hospodaření MŠ Štěpánovice za rok 2012,
 • rozpočtové opatření č. 4.
 • Smlouvu 1030011755/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi E.ON Distribuce a.s. a Obcí Štěpánovice,
 • záměr prodeje pozemku p.č. 1264/2 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova o výměře 1648 m2,
 • Darovací smlouvu na navrtávací pas se šoupátkem k vodovodní přípojce k RD č. 167,
 • Smlouvu o výpůjčce mezi firmou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci  1685/17, Praha a Obcí Štěpánovice na bezplatnou výpůjčku 2 ks kontejnerů.
 • Smlouvu o zřízení věcného  břemene č. PM062321/2013-ZDMaj/Sm mezi Povodím Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno a Obcí Štěpánovice

 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce Štěpánovice za rok 2012, a to bez výhrad.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provoz  služeb Slezské diakonie.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení,
 • hospodaření a mezitímní závěrku MŠ Štěpánovice k 31.3.2013.
 • hospodaření a mezitímní závěrku obce Štěpánovice k 31.3.2013.
 • uzavření Dohody o poskytnutí příspěvku na provoz kanalizace -  kanalizační přípojka k RD č. 167.
 • zápis z jednání SR MP 15.5.2013.
 • Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2012 vč. Zprávy výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 DSO Tišnovsko.
 • Závěrečný účet Mikroregionu Porta za rok 2012 vč. Zprávy výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 DSO Mikroregion Porta.
 • sdělení o schválení dotace ze SZIFU na „Získání dovedností pro MAS Brána Brněnska“ a sdělení o neschválení dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu „Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2013

 

 

………………………….

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:…………………………                                  ………………………….

Erik Oplt                                                                   Martina Běličová