Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z   21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 3.4.2013

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Dvořáka a p. Dolníčka, zapisovatelkou p. Běličovou,
 • program zasedání,
 • Smlouvu 1030010509/002  o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi E.ON Distribuce a.s. a Obcí Štěpánovice a pověřuje starostku k jejímu podpis,
 • rozpočtové opatření č. 2, č. 3,
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu internetové prezentace a poskytování dalších webhostingových služeb ze dne 9.11.2012 s firmou Galileo Corporation s.r.o., Chomutov,
 • Darovací smlouvu na kanalizační přípojku k RD č. 175,
 • Darovací smlouvu na navrtávací pas se šoupátkem k vodovodní přípojce k RD č. 175,
 • prodej knihy „Štěpánovice střípky z historie obce do roku 1945“ od Petra Bortlíka za Kč 99,- za 1 ks,
 •  že  účel nájmu nájemní smlouvy s SDH Štěpánovice není porušován.
 • cenovou nabídku na zhotovení 2 sestav úložných skříní na cvičební pomůcky od firmy Milan Schiller, Tišnov,
 • že občané, kteří nedarují kanalizační přípojku do majetku obce, si budou kanalizační přípojky provozovat sami a  že obci nebudou platit nájemné za kanalizační jímku, ale příspěvek na provoz kanalizace ve výši Kč 840,- /1 osoba/1 rok,
 • proplacení faktury zaDětský den s klaunicí Pepinou v obci Štěpánovice“ za Kč 7 000,-.

 

Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo Komunitní plán sociálních služeb v obvodu ORP Tišnov a akční plán sociálních služeb ORP Tišnov odložit z důvodu nekompletních podkladů z hlediska jejich dopadů na rozpočet obce Štěpánovice.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem paní L. Rausové,  zástupkyně ředitelky MŠ Štěpánovice- tj. provoz v MŠ od 7, 00 do 15,30 – 16,00, po domluvě je možné i od 6,30 hodin. Prázdninový provoz první týden v červenci a poslední týden v srpnu.   

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 • poskytnutí finančního příspěvku na provoz sociálních služeb Oblastní charity Tišnov.
 • poskytnutí finančního příspěvku včelařům - Základní organizaci Tišnov.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení,
 • zápis z jednání SR MP 6.3.2013.

 

………………………….

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:…………………………                                             ………………………….

Jiří Dolníček                                                              Jiří Dvořák