Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z   23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 26.6.2013

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Dolníčka a p.  Dvořáka, zapisovatelkou p. Běličovou,
 • program zasedání,
 • prodej pozemku p.č. 1264/2 v k.ú. Štěpánovice  za Kč 12,-/1m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující,
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu el. energie a zemního plynu,   
 • Smlouvu o výpůjčce 1/2013 mezi MP a obcí Štěpánovice – 130 ks kompostérů,
 • Smlouvu o příspěvku a poskytnutí příspěvku ve výši Kč 34 398,- na akci „Separace bioodpadů v obcích MP“ mezi DSO MP a obcí Štěpánovice,
 • rozpočtové opatření č. 5,
 • záměr prodeje pozemku p.č. 602/2 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova o výměře 51 m2,
 • SDH Štěpánovice prominutí popl. ze vstupného.
 • peněžní příspěvek na pomoc postiženým povodněmi ve výši  Kč 10 000,-, který  obec převede na účet MP a ten  peněžní pomoc nabídne vytipované postižené obci,
 • Smlouvu 1040003864/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi E.ON Distribuce a.s. a Obcí Štěpánovice,

 

  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení,
 • Zprávu MŠ Štěpánovice za šk. rok 2012/2013.
 • zápis z jednání SR MP 12.6.2013 a zápis z VH MP ze dne 20.5.2013.

 

 

………………………….

Jiří Kopřiva

místostarosta obce

 

Ověřovatelé:…………………………                                  ………………………….

Jiří Dolníček                                                  Jiří Dvořák