Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

2012 Září


Výpis usnesení z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 22.9.2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  • ověřovateli zápisu p. Oplta a p. Kubína,
  • program zasedání,
  • architektonický návrh dovybavení knihovny novým nábytkem a jeho pořízení.
  • navýšit neinvestiční příspěvek na provoz MŠ o Kč 34 000,-, který bude zaslán na účet MŠ.
  • Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. BP – 12/045, jedná se o pozemek p.č. 156/3 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova – druh pozemku ostatní plocha – komunikace od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
  • rozpočtové opatření č. 5, č. 6. a č. 7.
  • Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 10/09, VS 8011001009 na pronájem pozemku.
  • SDH Štěpánovice proplacení výdaje za autobus.
     

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu usnesení,

· informace o investiční činnosti,

· nabídku dodavatele zemního plynu Jihomoravská plynárenská, a.s.

· hospodaření MŠ Štěpánovice k 30.6.2012.

· hospodaření obce Štěpánovice k 30.6.2012.

· zápis z jednání SR MP ze dne 12.9.2012 a informace o připravovaných aktivitách MAS „Brána Brněnska“

Zastupitelstvo pověřuje starostku:

· k podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. BP – 12/045.

· k podpisu Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 10/09, VS 8011001009 na pronájem pozemku.

…………………………….

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

Ověřovatelé:

…………………………                                                 ………………………….

Ing. Tomáš Kubín                                               Erik Oplt