Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

2012 Únor


Výpis usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 1.2.2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Jiřího Dolníčka a p. Jiřího Dvořáka, zapisovatelkou p. Běličovou,
 • program zasedání,
 • podání žádosti o dotaci v rámci DSO MP na opravu veřejného osvětlení,
 • kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 122/2, s tím že veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující,.
 • Zadání územní studie lokality Sedlíšky ve Štěpánovicích,
 • provedení inventarizace majetku a závazků obce Štěpánovice k 31.12.2011,
 • inventarizační zprávu za rok 2011,
 • Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu firma E.ON Distribuce, a.s. a obec Štěpánovice – přípojka NN p.č. 168/2,
 • Dodatek č. 6 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o odvádění odpadních vod firma Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno,
 • Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 1042008 firma Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Brno,
 • čerpání rezervního fondu MŠ Štěpánovice ve výši Kč 3 988,08 na nákup skříní a výtvarných potřeb,
 • náklady na opravy a PHM pro JSDH cca ve výši Kč 36 000,-, které budou zapracovány do rozpočtu obce na rok 2012.
 • Směrnici č. 4 – vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 • kontrolu plnění usnesení,
 • zprávu o hospodaření MŠ Štěpánovice za rok 2011,
 • Zprávu o činnosti SDH Štěpánovice za II. pololetí roku 2011, Zprávu SDH Štěpánovice o stavu koryta řeky Svratky a Zprávu o stavu hydrantové sítě ve Štěpánovicích,.
 • zprávu o hospodaření v obecním lese v roce 2012.

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo,

 • že záměr odkoupení nebo směny nemovitostí budovy č.p. 39 a pozemků p.č. 126 a p.č. 127 a budovy staré MŠ č. 23 a přilehlých pozemků p.č. 62/1, 62/2, 62/3, 62/4 se odkládá

 

Zastupitelstvo obce pověřuje:

 • starostku k zajištění aktuálního znaleckého posudku na budovu č.p. 23 vč. přilehlých pozemků.
   

Žádost BEZ SAMETU, o.s. Štěpánovice č. 152 , 666 02 Předklášteří o zasílání zápisů na základě poskytování informace ze zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/199 Sb. ze zasedání zastupitelů obce od počátku probíhajícího volebního období po současnost a dále, s využitím dálkového přístupu pro tento účel, elektronickou poštou na e-mail bezsametu@seznam.cz.

Zastupitelstvo rozhodlo že,:


1.požadavek je nutné upřesnit tzn. uvést o jakou konkrétní informaci ze zápisů ZO má zájem.
2.Zastupitelstvo obce Štěpánovice žádá o zprůhlednění o.s. BEZ SAMETU (i občané Štěpánovic mají právo vědět, kdo se skrývá v této organizaci).
3.Povinností zastupitelstva obce je chránit občany obce Štěpánovic před zneužíváním informací neznámými organizovanými lidmi.
4.Zastupitelé obce nemají zájem někoho zastrašovat, šikanovat, utiskovat, vydírat …. Tyto projevy jsou pro zastupitelstvo nepřijatelné.

…………………………….

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

Ověřovatelé:

………………………… ………………………….

Jiří Dolníček Jiří Dvořák